Vertikální žaluzie

Plastové vertikální žaluzie

Plastové vertikální žaluzie tvoří plastové lamely uložené v horním pojezdovém profilu. Jsou určené nejen k zastínění oken, ale také pro rozdělení velkých ploch, jako jsou kanceláře, haly či prostory ve školách a nemocnicích. Své uplatnění najdou především v prostorech se zvýšenou vlhkostí či prašností. 

Konstrukce:

  • Žaluzie se skládá z volně visících plastových lamel, které se částečně překrývají.
  • Šířka jednotlivých lamel je 89 mm.
  • Lamely mají různý stupeň perforace, čímž je dosaženo požadovaného zastínění.
  • Ochranné prvky pro bezpečnost dětí zamezující uškrcení dítěte.

Kotvení:

  • Jsou vhodné i do prostorů se šikminoua pro okna s dvojí výškou (např. balkonová okna).

Ovládání:

  • Pomocí řetízku a provázku. Řetízek zajišťuje natáčení látkových lamel, provázek obstarává jejich stažení a roztažení do stran.
  • V případě žaluzií s dvojí výškou na jednom pojezdovém profilu se každá žaluzie ovládá samostatně.